Dôležité informácie.

Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena č. 26, 917 08 Trnava

IČO: 00175480               Deň zápisu BD do Obchodného registra – 13. 9. 1971

OZNAM

Dňa 8. septembra 2017 /piatok/

bude Bytové družstvo so sídlom v Trnave od 12.30 hod. z technických príčin

zatvorené.

Ďakujeme za porozumenie.

                                                                          riaditeľka BD

INZERÁT

Bytové družstvo so sídlom v Trnave ponúka na predaj 3-izbový byt v Trnave, na Tehelnej ulici č.23. Byt má rozlohu 72,74 m2, nachádza sa na 2/6 poschodí v zateplenom bytovom dome. Byt má balkón 3,79 m2 a pivnicu 2,20 m2. Je v pôvodnom stave. V prípade záujmu doručte cenové ponuky na Bytové družstvo so sídlom v Trnave do 22.09.2017 v zalepenej obálke s nápisom ,,Cenová ponuka bytu – neotvárať“. V prípade záujmu je možnosť pozrieť si byt dňa 12.09.2017 od 11:00 do 13:00 hod. a 20.09.2017 od 14:00 do 16:00 hod.

Ing. Lucia Bačíková

                                                                                                 riaditeľka BD

VÝBEROVÉ KONANIE NA VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO

BD so sídlom v Trnave vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu energetik. Termín nástupu 1.10.2017.

Požiadavky: – stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo VŠ (technického smeru)

– práca s PC (word, excel, outlook, Domus)

– vodičský preukaz skupiny B

– znalosť rozvodov TZB v domoch

– znalosť legislatívy v oblasti tepelnej energetiky

– znalosť problematiky správy bytových domov

Výhoda: odborná spôsobilosť v tepelnej energetike

Pracovná náplň:

zabezpečuje plynulé obstarávanie palív a energie vrátane kontroly kvality dodávky

spracováva, preveruje a vyhodnocuje plán spotreby jednotlivých druhov energií, ich hospodárne využívanie a dodržiavanie disciplíny

zabezpečuje dojednávanie technických podmienok pre dodávky energií

zabezpečuje a vyhodnocuje rozbory energetického hospodárstva

zabezpečuje previerky technického stavu energetického zariadenia

zabezpečuje plány údržby a opráv energetických zariadení a zodpovedá za ich včasné plnenie s efektívnym využitím vynaložených nákladov

zodpovedá za pripravenosť energetických zariadení k zahájeniu vykurovacej sezóny

zabezpečuje a zodpovedá za kvalitné technické parametre energetických zariadení a sústav s nimi spojených v zmysle vyhlášok a noriem – montáž merania a regulácie

zabezpečuje spracovanie mesačných a ročných prehľadov o energetických zariadeniach a sústavách spojených s nimi

zabezpečuje a zodpovedá za mesačné a ročné náklady a spotreby pre jednotlivé objekty v správe BD v stanovených termínoch

zabezpečuje technické spracovanie podkladov pre uzatváranie zmlúv týkajúcich sa všetkých druhov energií

preveruje a zodpovedá za správnosť a kompletnosť fakturácie jednotlivých druhov energií

zabezpečuje a predkladá doklady a rozbory pre súdne konanie v prípade sporu

vedie a zodpovedá za služobné motorové vozidlo

zodpovedá za dodržiavanie platných predpisov a zákonov

zúčastňuje sa na schôdzach bytových domov

v rámci dohodnutého druhu práce plní ďalšie úlohy podľa pokynov nadriadených zamestnancov

Motivačný list a životopis zasielajte na mailovú adresu bacikova@bd-trnava.sk alebo osobne na sekretariát BD v zalepenej obálke do 31.8.2017.

 

INZERÁT:

Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena č. 26, 917 08 Trnava
ponúka do prenájmu nebytový priestor s rozlohou 81,67 m2na ul. Vajanského 33, Trnava.
Tieto priestory ponúkame za účelom zriadenia napr. obchodu, kancelárie, skladového priestoru.
Bližšie informácie: 033/3212238, pani Harachová
                           bytovett@bd-trnava.sk

 

Zaradené v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Dôležité informácie.