Dokumenty

 stanovy__rok_2012

Rokovaci a volebný poriadok

Kontrolný poriadok

Metodický postup pri realizácii stavebných prác a odborných skúšok plynu metodicky_postup_VTZ-plyn_tlak_3_konv

Zákon 182/1993 Z.z. Súbor typu DPF

Smernica o čerpaní Dokument typu Word

 Smernica FPÚaO

Smernica výťahov Dokument typu Word

Zásady rozúčtovania Dokument typu Word

Revitalizácia zdravotechniky so zameraním na plyn súbor typu JPG

Metodická pomôcka pre plánovanie cyklickej údržby a opráv v bytových domoch Súbor typu DPF

Príručka vlastníkov Dokument typu Word

Spotreby zateplenych domov pred a po zateplení (subor xls – excel)

Spotreby tepelnej energie a vody za r.2012 (súbor xls – excel)

Vzory tlačív

 

Oznámenie o zmene vlastníka

Prehlásenie_zmeny_vlastníka_bytu

Žiadosť o prevod bytu do OV

Žiadosť o prenechanie bytu Dokument typu Word

Objednávka na vykonanie opráv Dokument typu Word

Komentáre sú uzavreté.