Dôležité informácie.

 Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena č. 26, 917 08 Trnava

IČO: 00175480               Deň zápisu BD do Obchodného registra – 13. 9. 1971

 

O z n a m y:

Prihlásenie na portál www.POSCHODOCH.sk :

  https://www.poschodoch.sk/Page/Login.as

 Pozor! Zmena úradných hodín.

uradne_hodiny_BD_so_sidlom_v_Trnave

 

     Vážení vlastníci bytov, v dňoch 27. 12. 2018 až 31. 12. 2018 bude Bytové

 družstvo so sídlom v Trnave zatvorené z dôvodu celozávodnej dovolenky

ZATVORENÉ.

Pre všetkých vlastníkov a užívateľov bytov, ktorí
platia úhrady spojené s užívaním bytov
v pokladni Bytového družstva so sídlom v Trnave:
Pokladňa na Bytovom družstve bude otvorená
posledný krát v tomto roku v stredu 19. dec.2018.

Ďakujeme za  pochopenie.

Ochrana osobných údajov:

———————————————————————————————————————————————-
 Kancelária prvého kontaktu
(Nové služby pre našich klientov)
9.1.2015 sme zriadili kanceláriu prvého kontaktu, ktorá je umiestnená na prízemí budovy Bytového družstva v Trnave, miestnosť č. 5. (vedľa údržby)

Kancelária prvého kontaktu zastrešuje:

podateľňu
všetky písomne podania a reklamácie vybavíte v kancelárií prvého kontaktu (v minulosti I. poschodie, sekretariát riaditeľa)

členské vzťahy
všetky zmeny vlastníkov bytov a garáží na základe darovacích zmlúv, kúpno-predajných zmlúv, vlastníctvo bytu na základe dražby a zmeny na základe súdnych rozhodnutí, prihlásenie nových vlastníkov po prevzatí nového domu do správy, prevody členských práv a povinností družstevných bytov, garáží, alebo iba členstva, potvrdenie tlačív na účely sociálnych dávok vlastníkom a nájomcom bytov (v minulosti kancelária na prvom poschodí č. d. 118)

evidenciu platieb
vyúčtovanie bytov, počty osôb bývajúcich v byte, mesačné zálohové platby, preplatky a nedoplatky za užívanie bytu, informácie o poplatkoch a úrokoch z omeškania a iné (v minulosti kancelárie na druhom poschodí č. d. 212, 213).

 

 

Komentáre sú uzavreté.