Dôležité informácie.

 Bytové družstvo so sídlom v Trnave, Ludvika van Beethovena č. 26, 917 08 Trnava

IČO: 00175480               Deň zápisu BD do Obchodného registra – 13. 9. 1971

 

O z n a m y:

Oznamujeme Vám, že v dňoch od 2. do 13. januára 2019 budú
na bytových domoch vykonávané odpisy vodomerov.
Termín odčítania spotreby vody bude vyvesený
na každom dome (vchode) osobitne.
Vlastníci bytov, ktorí nesprístupnia byt, môžu stavy
vodomerov priniesť osobne na Bytové družstvo, alebo zaslať
mailom na drozdova@bd-trnava.sk najneskôr do 5 dní
od odpisovania vodomerov na bytovom dome.

Prihlásenie na portál www.POSCHODOCH.sk :

  https://www.poschodoch.sk/Page/Login.as

 Pozor! Zmena úradných hodín.

uradne_hodiny_BD_so_sidlom_v_Trnave

     Ochrana osobných údajov:

———————————————————————————————————————————————-
 Kancelária prvého kontaktu
(Nové služby pre našich klientov)
9.1.2015 sme zriadili kanceláriu prvého kontaktu, ktorá je umiestnená na prízemí budovy Bytového družstva v Trnave, miestnosť č. 5. (vedľa údržby)

Kancelária prvého kontaktu zastrešuje:

podateľňu
všetky písomne podania a reklamácie vybavíte v kancelárií prvého kontaktu (v minulosti I. poschodie, sekretariát riaditeľa)

členské vzťahy
všetky zmeny vlastníkov bytov a garáží na základe darovacích zmlúv, kúpno-predajných zmlúv, vlastníctvo bytu na základe dražby a zmeny na základe súdnych rozhodnutí, prihlásenie nových vlastníkov po prevzatí nového domu do správy, prevody členských práv a povinností družstevných bytov, garáží, alebo iba členstva, potvrdenie tlačív na účely sociálnych dávok vlastníkom a nájomcom bytov (v minulosti kancelária na prvom poschodí č. d. 118)

evidenciu platieb
vyúčtovanie bytov, počty osôb bývajúcich v byte, mesačné zálohové platby, preplatky a nedoplatky za užívanie bytu, informácie o poplatkoch a úrokoch z omeškania a iné (v minulosti kancelárie na druhom poschodí č. d. 212, 213).

 

 

Komentáre sú uzavreté.