Do hlavného pracovného pomeru prijmeme zamestnanca na pracovnú pozíciu Elektrikára

Kvalifikačné predpoklady:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom – samostatný elektrotechnik, podľa § 22,§ 23, Vyhl.MPSVR SR č.508/2009 Z. z. v rozsahu odbornej spôsobilosti: elektrické zariadenia do 1000 V, vrátane bleskozvodov v objektoch triedy A
 • minimálne vzdelanie SOUE, výučný list
 • Prax v odbore min. 3 roky
 • vodičský preukaz sk. B

Pracovná činnosť:

 • Podľa príkazu nadriadeného vykonáva údržbu elektrických zariadení v bytových domoch, v spoločenstve vlastníkov bytov a na Bytovom družstve so sídlom v Trnave
 • Opravovanie a vymieňanie poškodených častí elektrických prístrojov a elektroinštalačného materiálu (menej náročné opravy).
 • Montovanie a demontovanie svietidiel, vypínačov, elektrických zásuviek, vypálených žiaroviek a žiariviek, kľučiek, zámkov a pod.
 • Vymieňanie poistiek, zapínanie vyrazených ističov.
 • vykonáva pracovnú pohotovosť (§ 96 ods. 7 ZP).
 • odstraňovanie revíznych závad elektroinštalácii a bleskozvodov
 • Zabezpečuje úlohy podľa pokynov vedenia bytového družstva

Osobné predpoklady a zručnosti:

 • technické a manuálne zručnosti
 • schopnosť pracovať samostatne
 • flexibilita, zodpovednosť, morálna bezúhonnosť

Termín nástupu: ihneď
Mzdové podmienky: brutto 4,80€ – 5,50€/hodina
Profesijný životopis zasielajte na hore uvedenú adresu, alebo e-mailom na mzdove@bd-trnava.sk
najneskôr do 12.10.2020.