INFORMÁCIA :

Vážení vlastníci, touto cestou Vás informujeme, že aj počas núdzového stavu Bytové družstvo, ako Vaša správcovská spoločnosť v plnej miere zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona 182/1993 Z.z..

V zmysle už skôr zverejnenej informácie nie je možné počas núdzového stavu organizovať schôdze vlastníkov, ale na riešenie naliehavých problémov v bytových domoch je možné zabezpečovať a organizovať písomné hlasovania. V písomnom hlasovaní je možne riešiť všetky problémy bytového domu. Je však nevyhnutné dodržať všetky ustanovenia Zákona 182/1993 Z.z.  a všetky hygienické nariadenia  krízového štábu. V súčasnej dobe za najproblematickejšie  je riešiť výmenu meračov spotreby teplej vody,   studenej vody a  pomerných rozdeľovačov vykurovacích nákladov  a vykonávať revízie spoločných rozvodov plynu, nakoľko vlastníci bytov počas núdzového stavu nesúhlasia s ich výmenou a s výkonom revízie  a odmietajú púšťať do bytov inštalatérov z obavy pred nákazou COVID-19. A to aj napriek tomu, že nariadenia vlády tieto činnosti nepozastavili, práve naopak trvajú na ich výkone. Pri zabezpečovaní výmeny meračov a revízii plynu, teda pri činnostiach, pri ktorých musia pracovníci vstúpiť do bytu má Bytové družstvo neriešiteľné problémy. Vymeniť 5-10% meračov, alebo vykonať revíziu rozvodov  plynu v rozsahu 5 – 10 % je neefektívne. Vzhľadom na súčasnú situáciu Vás prosíme o strpenie a počkajme spoločne na priaznivý vývoj situácie a ukončenie núdzového stavu, čo predpokladáme, že by mohlo byť už v polovici februára.

V Trnave dňa 18.1.2021                                   Vedenie družstva.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *