Do hlavného pracovného pomeru prijmeme zamestnanca na pracovnú pozíciu referent oddelenia údržby


Kvalifikačné predpoklady:

 • odborné vzdelanie, stredoškolské s maturitou
 • práca v internom databázovom systéme – znalosť programov FINUS a DOMUS je výhodou


Pracovná činnosť:

 • Preberá požiadavky na bežné, stredné opravy, po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany vlastníkov bytov a zabezpečuje odstránenie objednaných závad a vykonávanie opráv podľa objednávky
 • Komunikuje so zástupcami vlastníkov bytových domoch a dodávateľmi služieb a prác
 • Zabezpečuje maximálne využívanie pracovnej doby pracovníkov údržby, preveruje pracovné príkazy pracovníkov údržby či vykazované výkony sú v súlade so skutočnosťou, zabezpečuje vybavenie reklamácií na chybne vykonané práce
 • Vykonáva včasnú fakturáciu prác vlastných pracovníkov údržby za odpracované hodiny a použitý materiál
 • Zabezpečuje realizáciu opráv a údržby tak, aby spĺňala všetky kvalitatívne a kvantitatívne požiadavky
 • Zabezpečuje zaťaženie fondu opráv vlastníkov bytov a podľa pracovných príkazov rozpis zaťaženia za jednotlivý mesiac odovzdáva pre potreby EÚ
 • Zabezpečuje na základe požiadaviek vlastníkov bytov obhliadky nahlásených závad na domoch a bytoch
 • Preberá požiadavky na deratizáciu a dezinfekciu, dezinsekciu
 • Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, zákonov ako aj protipožiarnych predpisov na pracovisku
 • Zabezpečuje a zodpovedá za spracovanie a nahlásenie škodových poistných udalostí bytových domov a družstva
 • Spolupracuje s tímom údržbárov
 • Operatívne riadenie na úseku údržby


Osobné predpoklady a zručnosti:

 • znalosť programov FINUS a DOMUS – výhodou
 • analytické myslenie, schopnosť pracovať samostatne, komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť
 • morálna bezúhonnosť
 • vedenie tímu – výhodou

Termín nástupu: ihneď
Mzdové podmienky: 900,00 €/mesiac brutto
Profesijný životopis zasielajte na hore uvedenú adresu, alebo e-mailom na mzdove@bd-trnava.sk
najneskôr do 12.10.2020