Do hlavného pracovného pomeru prijmeme zamestnanca na pracovnú pozíciu Elektrikára Kvalifikačné predpoklady: Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom – samostatný elektrotechnik, podľa § 22,§ 23, Vyhl.MPSVR SR č.508/2009Čítať ďalej