S ohľadom  na uvoľnenie opatrení ÚVZ SR a krízového štábu, ktoré nadobudlo platnosť počnúc dňom 17.5.2021 upravujeme organizáciu konania schôdzí vlastníkov bytov a NP, písomných hlasovaní, stránkových hodín  nasledovne :

Schôdze vlastníkov :

  1. Schôdze vlastníkov v interiéri je možné vykonávať v zmysle opatrení ÚVZ SR v bytových domoch s celkovým počtom vlastníkov bytov a nebytových priestorov do 25 vlastníkov bytov a NP
  2. Schôdze vlastníkov v exteriéri je možné vykonávať v zmysle opatrení ÚVZ SR v bytových domoch s celkovým počtom vlastníkov bytov a nebytových priestorov do 50 vlastníkov bytov a NP
  3. Počas konania schôdze vlastníkov je potrebné dodržiavať :

– prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri respirátorom

– prekrytie horných dýchacích ciest v exteriéri  rúškom alebo bez rúška, ale je nutné  dodržať rozostupy na vzdialenosť 2-5m

– dezinfekciu rúk bez ohľadu, či sa schôdza koná v interiéri  alebo exteriéri, dezinfekciu dodá správca na náklady vlastníkov bytového domu

– každý účastník schôdze si musí priniesť svoje vlastné pero na podpisovanie prezenčnej listiny a to bez ohľadu, kde sa schôdza vlastníkov koná

– v interiéri je nutné dezinfikovať kľučky, plochy stolov a všetkých predmetov, pri ktorých je predpoklad kontaktu viacerých osôb

– časté vetranie interiéru 

4.  V bytových domoch s celkovým počtom vlastníkov bytov a NP nad 50 nie je v zmysle opatrení ÚVZ a krízového štábu a s ohľadom na zdravie vlastníkov a zamestnancov bytového družstva konanie schôdzí umožnené.

Písomné hlasovanie :

Písomné hlasovania vlastníkov bytov a NP je možné aj naďalej vykonávať, pričom je nutné dodržať všetky podmienky stanovené Zákonom 182/1993 Z.z. a opatrenia ÚVZ SR a krízového štábu.  Pri realizácii písomného hlasovanie je nutné dodržať :

  1. Prekrytie dýchacích ciest respirátorom vo všetkých spoločných priestoroch bytového domu.
  2. Pred zahájením PH a počas realizácie PH pravidelne  dezinfikovať kľučky dvier, plochy s ktorými dochádzajú vlastníci do kontaktu.
  3. Priniesť si vlastné pero, alebo pripravené perá po použití dezinfikovať vhodným dezinfekčným prostriedkom, ktorý si zabezpečia vlastníci na náklady bytového domu.
  4. Priestory pravidelne vetrať.

Výkon revízií, výmena meračov spotreby tepla a spotreby vody :

Aj naďalej nie je vykonávanie revízií všetkých druhov,  výmena meračov spotreby tepla a meračov spotreby vody ničím obmedzená a je nevyhnutné vykonávať revízie a výmeny meračov v stanovených termínoch v zmysle vyhlášok SR a v zmysle nariadení Metrologického úradu SR.

Žiadne obmedzenia nie sú ani pri odstraňovaní porevíznych závad a pri odstraňovaní havarijných stavov, či opravách všetkých spoločných častí bytového domu.

Pri všetkých uvedených činnostiach je však nevyhnutné dodržiavať hygienické opatrenia a opatrenia ÚVZ SR a krízového štábu zo strany pracovníkov a aj zo strany vlastníkov bytov a NP.

Stránkové  hodiny pre verejnosť :

  1. Pokladničné hodiny : pondelok, streda a piatok  od 8:00 hod do 12:00 hod
  2. Stránkové hodiny pre verejnosť : aj naďalej  výhradne formou e-mailov a telefonicky bez možnosti osobného kontraktu so zamestnancami bytového družstva. Doporučujeme volať na mobilné telefónne čísla uvedené na webových stránkach, alebo zverejnené na vchodových dverách do budovy družstva.

Žiadame všetkých vlastníkov bytov a NP, aby akceptovali, že počas mesiaca máj  a jún z dôvodu spracovávania ročných vyúčtovaní  nebude bytové družstvo  organizovať písomné hlasovania a schôdze vlastníkov.  Písomné hlasovania a konanie schôdze vlastníkov bytové družstvo zaháji až po 30.6.2021 v prípade, že ÚVZ SR a krízový štáb nesprísnia opatrenia.

UVEDENÉ OPATRENIA MAJÚ PLATNOSŤ AŽ  DO ODVOLANIA.

V Trnave dňa : 17.05.2021            

vedenie Bytového družstva so sídlom v Trnave