Vzhľadom na zaradenie okresu Trnava do bordovej farby z pohľadu Covid automatu a najmä s ohľadom na zdravotný stav zamestnancov bytového družstva, zasielame Vám nasledovné informácie ohľadne konania schôdzí vlastníkov a organizácie písomných hlasovaní.

Schôdze vlastníkov:

  • Schôdze vlastníkov nie je možné vykonávať v interiéri a ani exteriéri až do odvolania.

Písomné hlasovanie:

  • Písomné hlasovania je možné organizovať, ale len na základe písomnej žiadosti vlastníkov, ktorú podpíše minimálne 25 % všetkých vlastníkov.
  • S vypísaním písomného hlasovania musia súhlasiť aj overovatelia, ktorí organizačne zabezpečujú hlasovanie a to s ohľadom na ochranu ich zdravotného stavu a s ohľadom na ochranu zdravia  vlastníkov.
  • V prípade vyhlásenia písomného hlasovania je nevyhnutné dodržiavať všetky ustanovenia vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úradné a pokladničné  hodiny bytového družstva sa od 12.11.2021 rušia až do odvolania.

V prípade potreby, môžete kedykoľvek kontaktovať telefonicky alebo mailom zamestnancov Bytového družstva so sídlom v Trnave.