chceme Vás informovať, že obmedzenie prevádzky a úradných hodín Bytového družstva so sídlom v Trnave, v uplynulých dňoch a týždňoch, bolo zapríčinené kybernetickým útokom na počítačové systémy našej spoločnosti. Jednalo sa o vysoko sofistikovaný hackerský útok s cieľom finančného vydierania našej spoločnosti. Nepristúpili sme na podmienky neznámych útočníkov, ktorí sa prezentovali výhražným textom v angličtine na obrazovkách našich PC a okamžite, ako náš IT špecialista zistil napadnutie našich počítačových systémov, sme udalosť ohlásili na polícií, ktorá začala trestné stíhanie za zločin Vydieranie a súčasne aj prečin Neoprávnený zásah do počítačového systému. Keďže sa jednalo o vysoko profesionálny spôsob napadnutia, náš IT špecialista a aj spoločnosť, ktorá nám spravuje PC systémy sa v uplynulých dňoch a týždňoch poriadne „zapotili“. Jedným z dôsledkov napadnutia bolo, že vedenie BD muselo nariadiť zamestnancom na niekoľko dní čerpanie dovolenky.

Vedenie družstva Vám zároveň oznamuje, že technickými opatreniami na serveri a internetovej sieti sme mohli od štvrtka minulého týždňa opätovne spustiť systémy, nevyhnutné pre výkon práce zamestnancov a tým aj realizáciu všetkých služieb, ktoré od nás naši klienti požadujú. Týmto si dovoľujeme zároveň ospravedlniť výpadok našich služieb, ktorý sme síce nezavinili, ale klienti určite neboli z našej „nečinnosti“ nadšení, a aj nám nebolo príjemné, že naši klienti nedostávajú včas a v potrebnej kvalite všetky požadované výkony a služby, na ktoré boli od nás zvyknutí.

Nebolo by vhodné tento oznam zverejňovať skôr, ako by bol technický problém na našich systémoch odstránený, preto tak činíme až teraz. Možno sa zdalo mnohým klientom, že výpadok služieb trval pridlho, treba však zdôrazniť, že sa jednalo o veľmi sofistikovaný útok, ktorý naši IT špecialisti boli nútení konzultovať aj s expertami z externého prostredia a nebolo  možné situáciu opäť znormalizovať bez zakúpenia nového servera s najmodernejším software. Pevne veríme, že technologickými zmenami, aplikovaním nového servera s najmodernejším software, ďalšími opatreniami na zvýšenie bezpečnosti PC systémov, dosiahneme na niekoľko rokov technologický pokrok, vďaka ktorému obmedzíme možnosti podobných udalostí. Avšak v dnešnej dobe nie je vylúčené opakovanie sa podobných kybernetických útokov, keďže sa jedná o vysoko profesionalizované spoločnosti, ktoré sa týmito útokmi „živia“ a nie je v možnostiach stredne veľkej spoločnosti, akou je aj naša spoločnosť, celkom sa vyhnúť v budúcnosti podobným záležitostiam. Avšak v intenciách finančných možností budeme priebežne pristupovať k novým technologickým riešeniam, aby sme čo najviac zvýšili bezpečnosť našich PC systémov a tým aj ochránili našich klientov od zníženia kvality našich služieb.

Ďakujeme za strpenie a dúfame, že v budúcnosti Vás budeme informovať len o pozitívnych udalostiach v realite Bytového družstva so sídlom v Trnave!

S úctou

Ing. Ivan Horný

riaditeľ

V Trnave, 02.08.2021