Najnovšie oznamy bytového družstva

Dôležitý oznam!

Vážení klienti Bytového družstva. Z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 u zamestnanca Bytového družstva so sídlom v Trnave bude budova bytového družstva pre verejnosť uzatvorená od 12.11.2021 až do odvolania. Prosíme

Vážení vlastníci bytov a NP.

Vzhľadom na zaradenie okresu Trnava do bordovej farby z pohľadu Covid automatu a najmä s ohľadom na zdravotný stav zamestnancov bytového družstva, zasielame Vám nasledovné informácie ohľadne konania schôdzí vlastníkov a organizácie

Nový návod na prihlásenie do portálu Po schodoch

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Do portálu Po schodoch je možné opätovne sa prihlásiť podľa nasledujúceho návodu: https://bd-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/07/Poschodoch_resetovanie_hesla.pdf

Dokumenty na stiahnutie

Postupy pri opravách a úpravách bytov, zásady rozúčtovania, poplatky, prevody vlatníctva, žiadosti, príručky, metodické postupy…

Spravovanie bytu a domu

elektronický prístup

Prehľad o nákladoch domu, fonde opráv, ročné vyúčtovania, grafy spotrieb

Portál „Po schodoch

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si