Presné ustanovenia o členských vzťahoch sú zakotvené v stanovách družstva.