Vzhľadom na zaradenie okresu Trnava do bordovej farby z pohľadu Covid automatu a najmä s ohľadom na zdravotný stav zamestnancov bytového družstva, zasielame Vám nasledovné informácie ohľadne konania schôdzí vlastníkov a organizácieČítať ďalej

Vážení vlastníci. Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na výskyt podvodníkov, ktorí navštevujú bytové domy, predovšetkým dôchodcov, vydávajú sa za pracovníkov bytového družstva a pod rôznymi zámienkami o kontrole rôznych zariadení bytuČítať ďalej

Oznamujeme klientom Bytového družstva so sídlom v Trnave, že počnúc dňom 28.06.2021 budú úradné hodiny nasledovné: Pondelok            08:00-12:00 a 13:00-15:30 hod Utorok neúradný deň Streda                  08:00-12:00 a 13:00-15:30 hodČítať ďalej

Vážení vlastníci, Pracovníci ministerstva vnútra SR nás ako správcovskú spoločnosť požiadali o spoluprácu za účelom zvýšiť informovanosť občanov Slovenskej republiky o aktivite  MV SR Na pomoc obetiam trestných činov. Všetky potrebné informácieČítať ďalej

Vážení vlastníci. Ako iste všetci viete, Zákon 182/1993 Z.z. stanovuje, že správca musí predložiť vlastníkovi najneskôr do 31.5.2021 ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok. Rok 2020 a aj rok 2021 bolČítať ďalej