Dňa 08.01.2024 bol vybraný poskytovateľ celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2024. Na základe pripravovanej každoročnej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave o realizáciu celomestskej deratizácieČítať ďalej

Bytové družstvo zorganizovalo workshopy, ktoré sa konali dňa 22.11.2023 v Trnave a rovnako 6.12.2023 v Hlohovci a Vrbovom. Diskutovali sme o aktuálne riešených témach: požiarnej bezpečnosti, výmene vodomerov, aktualizácii poistnýchČítať ďalej

V dňoch 23. 12. 2023 – 7. 1. 2024 bude Bytové družstvo so sídlom v Trnave z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky zatvorené. Otváracie hodiny pokladne a kancelárie 1.kontaktu sa presúvajú na štvrtok 21.12.2023 v čase 8:00 – 12:00. V piatokČítať ďalej

Ponúkame na prenájom kancelársky priestor vo Vrbovom o celkovej výmere 40 m2 – 1. miestnosť 31,5 m2; 2. miestnosť 8,5 m2.Priestory majú spoločný vchod so vstupnou miestnosťou, spoločnú kuchyňu, samostatnéČítať ďalej

Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov, radi by sme Vás upozornili na pripravovanú kontrolu Štátneho požiarneho dozoru a zároveň opakovane vyzvali na odstránenie nedostatkov. V prípade zistenia nedostatkov nám hroziaČítať ďalej

Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov, radi by sme Vás touto cestou informovali o postupe vypracovania nových zálohových predpisov na kalendárny rok 2023. Aj napriek nejasnostiam týkajúcich sa určenia konečnýchČítať ďalej