Spojovateľka

Kontakty na zamestnancov

Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilE-mail
Ľuba Jamrichováreferent podateľne033 / 32122 11podatelna@bd-trnava.sk
Meno zamestancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilEmail
Kancelária prvého kontaktu5033 / 32122 49-> Čo tu zariadim?
-> Úradné hodiny.
Meno zamestanacaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilEmail
Ing. Katarína Mancováreferent údržby3033 / 32122 470903 765 138mancova@bd-trnava.sk
Ing. Daniela Vašíčkovávedúci oddelenia údržby3033 / 32122 470948 307 969udrzba1@bd-trnava.sk

Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilE-mail
Ing. Miroslav Kullapredseda predstavenstva0948 246 026kulla@bd-trnava.sk
Elena Sládekovápodpredseda predstavenstva0948 246 025sladekova@bd-trnava.sk
Mgr. Viera Ilašovápodpredseda predstavenstva0905 400 242ilasova@bd-trnava.sk
Alojz Gábriščlen predstavenstvagabris@bd-trnava.sk
Jozef Hrudíkčlen predstavenstvahrudik@bd-trnava.sk
Ing. Peter Feranecčlen predstavenstvaferanec@bd-trnava.sk
Ing. Ivan Bajzačlen predstavenstvabajza@bd-trnava.sk

Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilE-mail
Mgr. Pavol Kocianpredseda kontrolnej komisiekocian@bd-trnava.sk
Ing. Rastislav Vojtekpodpredseda kontrolnej komisievojtek@bd-trnava.sk
Ing. Božena Duchoňováčlen kontrolnej komisieduchonova@bd-trnava.sk

Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilE-mail
Ing. Miroslav Hrnčárriaditeľ BD117033 / 32122 290948 988 361riaditel@bd-trnava.sk
Renáta Ottingerováreferent sekretariátu a zmluvných vzťahov116033 / 32122 440940 947 772pravnereferat@bd-trnava.sk
Bc. Anna Kravárikováreferent pre členské a bytové vzťahy118033 / 32122 49
033 / 32122 50
0940 947 774kravarikova@bd-trnava.sk
Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilEmail
Pavol Mikletechnický námestník2080948 243 063technik1@bd-trnava.sk
Daniel Račkitechnický referent2050903 464 866technik-vrbove@bd-trnava.sk
Ing. Zuzana Kováčováreferent rozpočtov a reklamácií206033 / 32122 170947 913 620obnovadomov4@bd-trnava.sk
Erika Drozdováreferent vodohospodár a elektro – fakturácie204033 / 32122 150940 947 776drozdova@bd-trnava.sk
Erik Gábrišenergetik207033 / 32122 180903 765 136energetik@bd-trnava.sk
Ing. Eva Vallováreferent obnovy bytových domov103033 / 32122 340903 457 421obnovadomov1@bd-trnava.sk
Ľubica Danišováreferent obnovy bytových domov103033 / 32122 200917 147 633obnovadomov2@bd-trnava.sk
Zuzana Kajmováreferent obnovy bytových domov1030911 808 897obnovadomov3@bd-trnava.sk
Ing. Tatiana Fischerovárevízna technička plynových a tlakových zariadení113033 / 32122 260905 210 035technikplyn@bd-trnava.sk
Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilEmail
Zuzana Benedikovičováhlavný ekonóm219033 / 32122 450948 242 818ekonom@bd-trnava.sk
Bibiana Rajčekováreferent personálnej práce a miezd217033 / 32122 270940 947 773mzdove@bd-trnava.sk
Martina Péteryováreferent pokladne033 / 32122 12pokladna2@bd-trnava.sk
Zuzana Kochajdováreferent evidencie faktúr a FPÚaO215033 / 32122 250940 947 771faktury-fo@bd-trnava.sk
Janka Šujanováreferent evidencie platieb213033 / 32122 230940 983 814sujanova@bd-trnava.sk
Pavla Blahováreferent evidencie platieb212033 / 32122 330940 983 817blahova@bd-trnava.sk
Andrea Mikleováreferent evidencie platieb212033 / 32122 100940 983 819mikleova@bd-trnava.sk
Monika Pastierikováreferent evidencie platieb213033 / 32122 300940 983 818pastierikova@bd-trnava.sk
Jana Bočkováreferent finančnej účtarne220033 / 32122 41bockova@bd-trnava.sk
Daniela Bošáckareferent finančnej účtarne a úverov220033 / 32122 420917 147 634bosacka@bd-trnava.sk
Adriana Tománkováreferent finančnej účtarne218033 / 32122 280948 410 294referent_fin_uct@bd-trnava.sk
Meno zamestnancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilEmail
Daniela Chovanovátechnický referent033 / 742 20 330903 765 132hlohovec@bd-trnava.sk
Katarína Blaškováreferent evidencie platieb033 / 742 20 330948 171 507najomhc2@bd-trnava.sk
Meno zamestancaÚtvarČíslo dveríPevná linkaMobilEmail
Ivana Péčiováreferent evidencie platieb033 / 779 25 370940 983 815vrbove@bd-trnava.sk
Ing. Natália Hricišákováreferent evidencie platieb033 / 779 25 370948 203 297najomvrbove@bd-trnava.sk