Od 9.1.2015 sme zriadili kanceláriu prvého kontaktu, ktorá je umiestnená na prízemí budovy Bytového družstva v Trnave, miestnosť č. 5. (vedľa údržby)

Kancelária prvého kontaktu zastrešuje:

Podateľňu

všetky písomne podania a reklamácie vybavíte v kancelárií prvého kontaktu (podateľňa je oproti vstupným dverám)

Členské vzťahy

všetky zmeny vlastníkov bytov a garáží na základe darovacích zmlúv, kúpno-predajných zmlúv, vlastníctvo bytu na základe dražby a zmeny na základe súdnych rozhodnutí, prihlásenie nových vlastníkov po prevzatí nového domu do správy, prevody členských práv a povinností družstevných bytov, garáží, alebo iba členstva, potvrdenie tlačív na účely sociálnych dávok vlastníkom a nájomcom bytov (v minulosti kancelária na prvom poschodí č. d. 118)

Evidenciu platieb

vyúčtovanie bytov, počty osôb bývajúcich v byte, mesačné zálohové platby, preplatky a nedoplatky za užívanie bytu, informácie o poplatkoch a úrokoch z omeškania a iné (v minulosti kancelárie na druhom poschodí č. d. 212, 213).

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.