Výsledok výberu poskytovateľa deratizácie 2024

Dňa 08.01.2024 bol vybraný poskytovateľ celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2024. Na základe pripravovanej každoročnej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave o realizáciu celomestskej deratizácie

Na prenájom obchodný priestor v centre Trnavy

Ponúkame na prenájom obchodný priestor v centre Trnavy Obchodný priestor bývala “ Slovenská reštaurácia “ sa nachádza na ul. Orolská a pozostáva z hlavného priestoru, ktorého výmera je 99 m2

Workshopy

Bytové družstvo zorganizovalo workshopy, ktoré sa konali dňa 22.11.2023 v Trnave a rovnako 6.12.2023 v Hlohovci a Vrbovom. Diskutovali sme o aktuálne riešených témach: požiarnej bezpečnosti, výmene vodomerov, aktualizácii poistných

OZNAM – dovolenka počas Vianoc

V dňoch 23. 12. 2023 – 7. 1. 2024 bude Bytové družstvo so sídlom v Trnave z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky zatvorené. Otváracie hodiny pokladne a kancelárie 1.kontaktu sa presúvajú na štvrtok 21.12.2023 v čase 8:00 – 12:00. V piatok

Výsledok výberu dodávateľa meračov spotreby vody

Dňa 6.11.2023 bol vybraný dodávateľ meračov spotreby studenej a teplej vody s diaľkovým odpočtom a príslušenstvom. Výberová komisia sa po kontrole predložených cenových ponúk rozhodla, s ohľadom na výberové kritériá,

Prenájom kancelárskeho priestoru Vrbové

Ponúkame na prenájom kancelársky priestor vo Vrbovom o celkovej výmere 40 m2 – 1. miestnosť 31,5 m2; 2. miestnosť 8,5 m2.Priestory majú spoločný vchod so vstupnou miestnosťou, spoločnú kuchyňu, samostatné

Prevencia pred požiarmi – Upozornenie Prezídia hasičského a záchranného zboru

Riziko vzniku požiaru nie je možné nikdy úplne vylúčiť či eliminovať. Pri zamyslení sa nad všetkými faktormi, ktoré môžu zvýšiť riziko vzniku požiaru v bytových domoch je veľmi dôležité oblasť

Kontrola Štátneho požiarneho dozoru a sankcie

Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov, radi by sme Vás upozornili na pripravovanú kontrolu Štátneho požiarneho dozoru a zároveň opakovane vyzvali na odstránenie nedostatkov. V prípade zistenia nedostatkov nám hrozia

Nové zálohové predpisy na rok 2023

Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov, radi by sme Vás touto cestou informovali o postupe vypracovania nových zálohových predpisov na kalendárny rok 2023. Aj napriek nejasnostiam týkajúcich sa určenia konečných

Výsledok výberu poskytovateľa deratizácie

Dňa 13.01.2023 bol vybraný poskytovateľ celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2023. Na základe pripravovanej každoročnej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave o realizáciu celomestskej deratizácie

Výsledok výberu dodávateľa meračov vody s diaľkovým odpočtom

Dňa 16.11.2022 bol vybraný dodávateľ meračov vody. Ponuku predložili traja uchádzači, výberová komisia skonštatovala, že všetci traja uchádzači splnili podmienky obstarávania. Po prepočítaní výhodnosti cenových ponúk výberová komisia vybrala víťaza,

Schôdze vlastníkov

Vzhľadom na zrušenie niektorých  pandemických opatrení oznamujeme vlastníkom bytov a NP že: 1) Dňom 14.3.2022 je možné vykonávať schôdze vlastníkov v interiéri a v exteriéri bez obmedzenia počtu prítomných na schôdzi. Pri konaní