Dôležitý oznam!

Vážení vlastníci. Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na výskyt podvodníkov, ktorí navštevujú bytové domy, predovšetkým dôchodcov, vydávajú sa za pracovníkov bytového družstva a pod rôznymi zámienkami o kontrole rôznych zariadení bytu

Dôležitý oznam všetkým členom Bytového družstva!!!

Vážení členovia Bytového družstva, iste ste zachytili informáciu o blížiacich sa voľbách do orgánov Bytového družstva so sídlom v Trnave, ktoré sa uskutočnia v termíne do konca júna tohto roku. Vzhľadom na náročnú

Dôležitý oznam – pokladňa

Oznamujeme klientom Bytového družstva so sídlom v Trnave, že odo dňa 24.3.2021 bude pokladňa OTVORENÁ v čase 8:00-12:00 v dňoch pondelok, streda, piatok.

OZNAM

Prosíme klientov Bytového družstva so sídlom v Trnave, aby kontaktovali zamestnancov výlučne e-mailom alebo na čísla mobilných telefónov. Budova Bytového družstva bude až do odvolania pre klientov uzatvorená.

VYZDVIHNITE SI SVOJ ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

V zmysle platnej legislatívy začína mesto Trnava od 1.januára 2021 s triedením kuchynského bioodpadu. Samospráva začne v najbližších dňoch s rozmiestňovaním špeciálnych kontajnerov  a distribúciou štartovacích balíčkov (počas mesiaca január 2021). Štartovací balíček obsahuje tri

Informácia 18.1.2021

INFORMÁCIA : Vážení vlastníci, touto cestou Vás informujeme, že aj počas núdzového stavu Bytové družstvo, ako Vaša správcovská spoločnosť v plnej miere zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona 182/1993 Z.z.. V zmysle

Požiarna ochrana

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Každoročne v zmysle Zákona 182/1993 Z.z. je vo vašich bytových domoch vykonávaná preventívna prehliadka nebytových priestorov, technických suterénov a chodieb v suteréne. Zameranie preventívnej prehliadky je na

OZNAM – elektronická komunikácia

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Bytové družstvo so sídlom v Trnave, nové vedenie má záujem skvalitňovať služby vlastníkom bytov a NP pri správe Vášho majetku. Jedna z ciest ku  skvalitňovaniu Bytovým

Opatrenia od 1.01.2021

Vážení vlastníci a užívatelia bytových a nebytových  priestorov, s ohľadom na sprísnenie opatrení  ÚVZ SR a krízového štábu,  ktoré nadobudnú platnosť počnúc dňom 13.10.2020 a s ohľadom na zdravie vlastníkov bytov a NP  a zamestnancov Bytového družstva, 

OZNAM – dovolenka počas Vianoc

V dňoch 21. 12. 2020 – 6. 1. 2021 bude Bytové družstvo zatvorené z dôvodu čerpania celozávodnej dovolenky.

Odpisy vodomerov

Vážení zástupcovia vlastníkov a vlastníci bytov. Od 1.1.2021 do 15.1.2021 budú vykonávané odpočty vodomerov na teplú a studenú vodu (dátum a čas odpisu bude vyvesený na vchode bytového domu 15 dní pred

OZNAM O ZMENE STRÁNKOVÝCH HODÍN

Bytové družstvo so sídlom v Trnave s platnosťou od 06.11.2020 upravuje stránkové hodiny pre verejnosť. Vybavovanie stránok bude prebiehať od 06.11.2020 výlučne formou e-mailovej komunikácie alebo telefonicky, bez možnosti osobného kontaktu