Nový návod na prihlásenie do portálu Po schodoch

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Do portálu Po schodoch je možné opätovne sa prihlásiť podľa nasledujúceho návodu: https://bd-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/07/Poschodoch_resetovanie_hesla.pdf

Vážení zástupcovia vlastníkov, vážení klienti Bytového družstva so sídlom v Trnave,

chceme Vás informovať, že obmedzenie prevádzky a úradných hodín Bytového družstva so sídlom v Trnave, v uplynulých dňoch a týždňoch, bolo zapríčinené kybernetickým útokom na počítačové systémy našej spoločnosti. Jednalo sa o vysoko sofistikovaný hackerský

Dôležitý oznam!

Vážení vlastníci. Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na výskyt podvodníkov, ktorí navštevujú bytové domy, predovšetkým dôchodcov, vydávajú sa za pracovníkov bytového družstva a pod rôznymi zámienkami o kontrole rôznych zariadení bytu

Oznam – zmena úradných hodín od 28.06.2021

Oznamujeme klientom Bytového družstva so sídlom v Trnave, že počnúc dňom 28.06.2021 budú úradné hodiny nasledovné: Pondelok            08:00-12:00 a 13:00-15:30 hod Utorok neúradný deň Streda                  08:00-12:00 a 13:00-15:30 hod

Výzva

Vážení vlastníci, Pracovníci ministerstva vnútra SR nás ako správcovskú spoločnosť požiadali o spoluprácu za účelom zvýšiť informovanosť občanov Slovenskej republiky o aktivite  MV SR Na pomoc obetiam trestných činov. Všetky potrebné informácie

Ročné vyúčtovanie

Vážení vlastníci. Ako iste všetci viete, Zákon 182/1993 Z.z. stanovuje, že správca musí predložiť vlastníkovi najneskôr do 31.5.2021 ročné vyúčtovanie nákladov za predchádzajúci rok. Rok 2020 a aj rok 2021 bol

Vážení vlastníci a užívatelia bytových a nebytových priestorov,

S ohľadom  na uvoľnenie opatrení ÚVZ SR a krízového štábu, ktoré nadobudlo platnosť počnúc dňom 17.5.2021 upravujeme organizáciu konania schôdzí vlastníkov bytov a NP, písomných hlasovaní, stránkových hodín  nasledovne : Schôdze vlastníkov :

Dôležitý oznam všetkým členom Bytového družstva!!!

Vážení členovia Bytového družstva, iste ste zachytili informáciu o blížiacich sa voľbách do orgánov Bytového družstva so sídlom v Trnave, ktoré sa uskutočnia v termíne do konca júna tohto roku. Vzhľadom na náročnú

Dôležitý oznam – pokladňa

Oznamujeme klientom Bytového družstva so sídlom v Trnave, že odo dňa 24.3.2021 bude pokladňa OTVORENÁ v čase 8:00-12:00 v dňoch pondelok, streda, piatok.

OZNAM

Prosíme klientov Bytového družstva so sídlom v Trnave, aby kontaktovali zamestnancov výlučne e-mailom alebo na čísla mobilných telefónov. Budova Bytového družstva bude až do odvolania pre klientov uzatvorená.

VYZDVIHNITE SI SVOJ ŠTARTOVACÍ BALÍČEK

V zmysle platnej legislatívy začína mesto Trnava od 1.januára 2021 s triedením kuchynského bioodpadu. Samospráva začne v najbližších dňoch s rozmiestňovaním špeciálnych kontajnerov  a distribúciou štartovacích balíčkov (počas mesiaca január 2021). Štartovací balíček obsahuje tri

Informácia 18.1.2021

INFORMÁCIA : Vážení vlastníci, touto cestou Vás informujeme, že aj počas núdzového stavu Bytové družstvo, ako Vaša správcovská spoločnosť v plnej miere zabezpečuje všetky činnosti vyplývajúce zo Zákona 182/1993 Z.z.. V zmysle