Najnovšie oznamy bytového družstva

Nový návod na prihlásenie do portálu Po schodoch

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Do portálu Po schodoch je možné opätovne sa prihlásiť podľa nasledujúceho návodu: https://bd-trnava.sk/wp-content/uploads/2021/07/Poschodoch_resetovanie_hesla.pdf

Vážení zástupcovia vlastníkov, vážení klienti Bytového družstva so sídlom v Trnave,

chceme Vás informovať, že obmedzenie prevádzky a úradných hodín Bytového družstva so sídlom v Trnave, v uplynulých dňoch a týždňoch, bolo zapríčinené kybernetickým útokom na počítačové systémy našej spoločnosti. Jednalo sa o vysoko sofistikovaný hackerský

Dôležitý oznam!

Vážení vlastníci. Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na výskyt podvodníkov, ktorí navštevujú bytové domy, predovšetkým dôchodcov, vydávajú sa za pracovníkov bytového družstva a pod rôznymi zámienkami o kontrole rôznych zariadení bytu

Dokumenty na stiahnutie

Postupy pri opravách a úpravách bytov, zásady rozúčtovania, poplatky, prevody vlatníctva, žiadosti, príručky, metodické postupy…

Spravovanie bytu a domu

elektronický prístup

Prehľad o nákladoch domu, fonde opráv, ročné vyúčtovania, grafy spotrieb

Portál „Po schodoch

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si