Najnovšie oznamy bytového družstva

Výsledok výberu poskytovateľa deratizácie 2024

Dňa 08.01.2024 bol vybraný poskytovateľ celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2024. Na základe pripravovanej každoročnej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave o realizáciu celomestskej deratizácie

Na prenájom obchodný priestor v centre Trnavy

Ponúkame na prenájom obchodný priestor v centre Trnavy Obchodný priestor bývala “ Slovenská reštaurácia “ sa nachádza na ul. Orolská a pozostáva z hlavného priestoru, ktorého výmera je 99 m2

Workshopy

Bytové družstvo zorganizovalo workshopy, ktoré sa konali dňa 22.11.2023 v Trnave a rovnako 6.12.2023 v Hlohovci a Vrbovom. Diskutovali sme o aktuálne riešených témach: požiarnej bezpečnosti, výmene vodomerov, aktualizácii poistných

Dokumenty na stiahnutie

Postupy pri opravách a úpravách bytov, zásady rozúčtovania, poplatky, prevody vlatníctva, žiadosti, príručky, metodické postupy…

Spravovanie bytu a domu

elektronický prístup

Prehľad o nákladoch domu, fonde opráv, ročné vyúčtovania, grafy spotrieb

Portál „Po schodoch

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si