Najnovšie oznamy bytového družstva

Schôdze vlastníkov

Vzhľadom na zrušenie niektorých  pandemických opatrení oznamujeme vlastníkom bytov a NP že: 1) Dňom 14.3.2022 je možné vykonávať schôdze vlastníkov v interiéri a v exteriéri bez obmedzenia počtu prítomných na schôdzi. Pri konaní

OZNAM – ÚRADNÉ HODINY

Oznamujeme klientom Bytového družstva so sídlom v Trnave, že počnúc dňom 02.03.2022 budú úradné hodiny nasledovné: Pondelok            08:00-12:00 a 13:00-15:30 hod Utorok neúradný deň Streda                  08:00-12:00 a 13:00-15:30 hod

Informácie k Vysporiadaniu členstva

Len pre členov ! Na základe schválenia nových stanov, rokovacieho poriadku ako aj volebného poriadku zo dňa 11.11.2021 dávame do pozornosti nižšie uvedené informácie. Novými stanovami došlo k zjednoteniu členského vkladu

Dokumenty na stiahnutie

Postupy pri opravách a úpravách bytov, zásady rozúčtovania, poplatky, prevody vlatníctva, žiadosti, príručky, metodické postupy…

Spravovanie bytu a domu

elektronický prístup

Prehľad o nákladoch domu, fonde opráv, ročné vyúčtovania, grafy spotrieb

Portál „Po schodoch

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si