Najnovšie oznamy bytového družstva

Pokladňa otvorená

Od 10. 1. 2022 je pokladňa Bytového družstva otvorená pre klientov spadajúcich do režimu OP.

OZNAM PRE ZÁSTUPCOV VLASTNÍKOV

Preplácanie bločkov za rok 2021 v hotovosti z pokladne bude možné do 14.1.2022.

Vážení vlastníci bytov a NP.

Vzhľadom na zaradenie okresu Trnava do bordovej farby z pohľadu Covid automatu a najmä s ohľadom na zdravotný stav zamestnancov bytového družstva, zasielame Vám nasledovné informácie ohľadne konania schôdzí vlastníkov a organizácie

Dokumenty na stiahnutie

Postupy pri opravách a úpravách bytov, zásady rozúčtovania, poplatky, prevody vlatníctva, žiadosti, príručky, metodické postupy…

Spravovanie bytu a domu

elektronický prístup

Prehľad o nákladoch domu, fonde opráv, ročné vyúčtovania, grafy spotrieb

Portál „Po schodoch

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si