Najnovšie oznamy bytového družstva

Dôležitý oznam!

Vážení vlastníci. Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na výskyt podvodníkov, ktorí navštevujú bytové domy, predovšetkým dôchodcov, vydávajú sa za pracovníkov bytového družstva a pod rôznymi zámienkami o kontrole rôznych zariadení bytu

Dôležitý oznam všetkým členom Bytového družstva!!!

Vážení členovia Bytového družstva, iste ste zachytili informáciu o blížiacich sa voľbách do orgánov Bytového družstva so sídlom v Trnave, ktoré sa uskutočnia v termíne do konca júna tohto roku. Vzhľadom na náročnú

Dôležitý oznam – pokladňa

Oznamujeme klientom Bytového družstva so sídlom v Trnave, že odo dňa 24.3.2021 bude pokladňa OTVORENÁ v čase 8:00-12:00 v dňoch pondelok, streda, piatok.

Dokumenty na stiahnutie

Postupy pri opravách a úpravách bytov, zásady rozúčtovania, poplatky, prevody vlatníctva, žiadosti, príručky, metodické postupy…

Spravovanie bytu a domu

elektronický prístup

Prehľad o nákladoch domu, fonde opráv, ročné vyúčtovania, grafy spotrieb

Portál “Po schodoch

Ochrana osobných údajov

Prečítajte si