Dňa 08.01.2024 bol vybraný poskytovateľ celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2024.

Na základe pripravovanej každoročnej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave o realizáciu celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2024 pre bytové domy v správe Bytového družstva so sídlom v Trnave prejavili záujem traja uchádzači.

Výberová komisia sa po kontrole predložených dokumentov rozhodla, s ohľadom na výberové kritériá, prijať návrh a cenovú ponuku spoločnosti DDD STAR s.r.o.

Pre podrobnejšie informácie ohľadne výberu nazrite do priložených dokumentov.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.