Telefónne čísla

ZOZNAM ZAMESTNANCOV telefónne čísla, mailové adresye-mail: bytovett@bd-trnava.sk
MENO ZAMESTNANCA ÚTVAR        ČÍSLO

DVERÍ

ČÍSLO TELEFÓNU

033/ 321 22+klapka

Podateľňa
Ľuba Jamrichová referent podateľne kl. 11

podatelna@bd-trnava.sk

Bc. Anna Kraváriková referent podateľne kl. 11

kravarikova@bd-trnava.sk

  Kancelária

prvého kontaktu

5 kl. 49
Údržba
Marta Sahuľová vedúca údržby 3 kl. 47; mobil: 0903765138

sahulova@bd-trnava.sk

Ľubomír Drozda majster údržby a

zásobovania

3 kl. 47; mobil: 0903464875

drozda@bd-trnava.sk

Úsek riaditeľa
Ing. Lucia Bačíková riaditeľka BD 117 kl. 29

bacikova@bd-trnava.sk

Jana Harachová referent sekretariátu a zmluvných vzťahov 116 kl. 44

pravnereferat@bd-trnava.sk

Iveta Ježeková referent pre členské a bytové vzťahy 118 kl. 49, 50

jezekova@bd-trnava.sk

Technický úsek
Ing. Pavol Baláž technický námestník 201 kl. 31; mobil: 0905691703

balaz@bd-trnava.sk

Erika Drozdová referent vodohospodár a elektro – fakturácie 204 kl. 15

drozdova@bd-trnava.sk

Erik Gábriš energetik 207 kl. 18; mobil: 0903765136

energetik@bd-trnava.sk

Ing. Eva Vallová referent obnovy bytových domov 103 kl. 34; mobil: 0903457421

obnovadomov1@bd-trnava.sk

Ľubica Danišová referent obnovy bytových domov 103 kl. 20; mobil: 0917147633

obnovadomov2@bd-trnava.sk

Ing. Tatiana Fischerová revízny technik plyn 113 kl. 26

technikplyn@bd-trnava.sk

Ekonomický úsek
Ing. Dagmar Doležalová vedúca

oddelenia účtovníctva

220 kl. 41

dolezalova@bd-trnava.sk

Monika Balažovičová referent personálnej práce a miezd 217 kl. 27

mzdove@bd-trnava.sk

Daniela Bošácka referent pokladne a  úverov kl. 12; mobil: 0917147634

bosacka@bd-trnava.sk

Veronika Hricová referent evidencie faktúr a FPÚaO 215 kl. 25

vkrizanovicova@bd-trnava.sk

Janka Šujanová referent

evidencie platieb

213 kl. 23

sujanova@bd-trnava.sk

Pavla Blahová referent

evidencie platieb

213 kl. 33

blahova@bd-trnava.sk

Marta Jurkasová referent

evidencie platieb

212 kl. 10

jurkasova@bd-trnava.sk

Jana Vavrová referent

evidencie platieb

212 kl. 30

vavrova@bd-trnava.sk

Alena Chynoranská referent

finančnej učtárne

220 kl. 42

chynoranska@bd-trnava.sk

Jana Bočková referent

finančnej učtárne

220 kl. 41

bockova@bd-trnava.sk

Lenka Križanovičová referent

finančnej učtárne

205 kl. 16

lkrizanovicova@bd-trnava.sk

Detašované pracovisko

Hlohovec

Daniela Chovanová technický referent 033/742 20 33

mobil: 0903765132

hlohovec@bd-trnava.sk

Miriama Michalová referent

evidencie platieb

033/742 20 33

najomhc@bd-trnava.sk

Detašované pracovisko

Vrbové

Daniel Rački technický referent 033/779 25 37

mobil: 0903464866

technik-vrbove@bd-trnava.sk

Ivana Péčiová referent

evidencie platieb

vrbove@bd-trnava.sk

Komentáre sú uzavreté.