Bytové družstvo zorganizovalo workshopy, ktoré sa konali dňa 22.11.2023 v Trnave a rovnako 6.12.2023 v Hlohovci a Vrbovom.

Diskutovali sme o aktuálne riešených témach: požiarnej bezpečnosti, výmene vodomerov, aktualizácii poistných zmlúv, fotovoltických paneloch a možnostiach finacovania obnovy domov zo ŠFRB.

Všetky relevantné dokumenty a prezentácie si môžete prezrieť v nasledujúcich dokumentoch:

Ochrana pred požiarmi

Bytový vodomer

Sprievodný list k návrhu aktualizácie poistenia