Vážení vlastníci.

Touto cestou si Vás dovoľujeme upozorniť na výskyt podvodníkov, ktorí navštevujú bytové domy, predovšetkým dôchodcov, vydávajú sa za pracovníkov bytového družstva a pod rôznymi zámienkami o kontrole rôznych zariadení bytu ( vodomery , merače spotreby tepla, elektrické rozvody  ap. ) vylákajú hotovosť často až v sume cca 100 Eur. Upozorňujeme Vás všetkých, že činnosť reálnych, skutočných zamestnancov bytového družstva ľahko spoznáte najmä na základe nasledovných skutočností :

  1. Akákoľvek činnosť družstva v bytovom dome, či byte je vopred  5 až 7 dní oznámená písomne s popisom čo bude pracovník v dome či byte vykonávať.
  2. Oznam o činnosti pracovníkov družstva v dome či byte je vždy zverejnený na nástenke bytového domu, alebo nalepený  na vnútornej strane vchodových dvier do domu.
  3. Pracovník družstva sa vždy predstaví menom a preukáže sa  dokladom, ktorý pracovníka jednoznačne identifikuje ako skutočného reálneho zamestnanca bytového družstva.
  4. Pracovník bytového družstva NIKDY NESPOPLATŇUJE SVOJU ČINNOSŤ V DOME ČI BYTE PLATBOU V HOTOVOSTI !!!

Žiadame všetkých vlastníkov, aby si dávali pozor na podvodníkov, aby nikoho bez preverenia o koho ide nevpúšťali do bytu a nikomu, pod žiadnou zámienkou neplatili nič v hotovosti, ani prevodom cez mobilnú aplikáciu v mobilnom telefóne. Žiadame všetkých vlastníkov, aby informovali starších spolubývajúcich, susedov a upozornili ich na nekalé praktiky podvodníkov.

Všetkým Vám vopred ďakuje vedenie bytového družstva.