Vzhľadom na zrušenie niektorých  pandemických opatrení oznamujeme vlastníkom bytov a NP že:

1) Dňom 14.3.2022 je možné vykonávať schôdze vlastníkov v interiéri a v exteriéri bez obmedzenia počtu prítomných na schôdzi. Pri konaní schôdze vlastníkov v interiéri je nutné aj naďalej používať respirátor .

Správca zároveň doporučuje dodržiavať hygienické opatrenia platné v minulosti.

2) Písomné hlasovania je možné vykonávať v plnom rozsahu a v zmysle Zákona 182/1993 Z.z.

Správca oznamuje vlastníkom, že z dôvodu núdzového stavu a pandemických opatrení schválených  Vládou SR a ÚVZ SR  platných v posledných dvoch rokoch bude správca  konať schôdze vlastníkov v nasledovnom poradí :

  • Bytové domy kde je nutné schváliť výmenu meračov spotreby tepla, studenej a teplej vody
  • Bytové domy kde sa z uvedených dôvodov nekonala schôdza a ani písomné hlasovanie
  • Bytové domy kde je na schôdzi riešená komplexná obnova domu
  • Bytové domy s naliehavými problémami ako je napríklad deratizácia

Žiadame zástupcov vlastníkov, aby v prípade naliehavého problému kontaktovali pracovníčky družstva a informovali ich o nutnosti zorganizovať schôdzu vlastníkov.

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.