V zmysle platnej legislatívy začína mesto Trnava od 1.januára 2021 s triedením kuchynského bioodpadu. Samospráva začne v najbližších dňoch s rozmiestňovaním špeciálnych kontajnerov  a distribúciou štartovacích balíčkov (počas mesiaca január 2021).

Štartovací balíček obsahuje tri praktické pomôcky. Prvou je košík na kuchynský odpad, ďalej 25 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod na triedenie tohto druhu odpadu.

Mesto Trnava žiada zástupcov vlastníkov bytov alebo nimi povernými domovými dôverníkmi, aby nahlásili záujem prebrať pre celý bytový dom zadarmo košíky na kuchynský bioodpad, kompostovateľné vrecká a informačné letáky.

Prečo potrebujeme pomôcť?

Zákon ukladá samosprávam povinnosť zaviesť v roku 2021 zber kuchynského bioodpadu. V Trnave sa to dotkne približne 22 000 bytov.

Chceme pre vás pripraviť čo najlepšie podmienky pre jeho pohodlné triedenie. Preto máme pre vás zadarmo košíky, kompostovateľné vrecká a informačné letáky.

Košíky s vreckami minimalizujú zápach, redukujú rozmnožovanie drobného hmyzu a uľahčujú v domácnosti triedenie bioodpadu.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu je ich distribúcia ťažká úloha. Preto prosíme o pomoc a vopred ďakujeme za každého aktívneho obyvateľa.

Poprosíme Vás prihlásiť sa na webovú stránku dominika.slezakova@trnava.sk.

Poprosíme zaslať nasledovné údaje len pre sídlisko PREDNÁDRAŽIE, DRUŽBA a ulicu VAJANSKÉHO

PREDNÁDRAŽIE:B. Smetanu, Botanická, Bradlanská, Čajkovského, G.Dusíka, J.Bottu, K.Mahra, L. van Beethovena, Lomonosovova, Mozartova, Šafárikova, J.G.Tajovského.

DRUŽBA: Bučianska, Hlboká, J.Slottu, Spartakovská, Starohájska, Tehelná, T.Tekela, Vl.Clementisa

názov ulice s popisným číslompresný počet bytov resp. domácnostímeno, kto príde pre štartovací balíčektelefónny kontaktemailová adresa
     
     

Správcu, ktorý zastupuje aj spoločenstvo vlastníkov bytov žiadame, aby sa dohodli s predsedom spoločenstva, kto prevezme štartovací balíček za svoj bytový dom a následne tak zaslali svoj kontakt na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Odovzdávanie bude prebiehať v areáli priemyselného parku, Priemyselná 5, Trnava.  O presnej distribúcii Vás budeme informovať na Vami zaslané emailové adresy resp. telefónne čísla.