Dňa 16.11.2022 bol vybraný dodávateľ meračov vody.

Ponuku predložili traja uchádzači, výberová komisia skonštatovala, že všetci traja uchádzači splnili podmienky obstarávania. Po prepočítaní výhodnosti cenových ponúk výberová komisia vybrala víťaza, ktorým je spoločnosť ISTA s.r.o.

Pre podrobnejšie informácie ohľadne výberu nazrite do priložených dokumentov.

Dokumenty z výberu dodávateľa