Dňa 13.01.2023 bol vybraný poskytovateľ celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2023.

Na základe pripravovanej každoročnej výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave o realizáciu celomestskej deratizácie na obdobie jar a jeseň 2023 pre bytové domy v správe Bytového družstva so sídlom v Trnave prejavili záujem dvaja uchádzači.

Výberová komisia sa po kontrole predložených dokumentov rozhodla, s ohľadom na výberové kritériá, prijať návrh a cenovú ponuku spoločnosti DDD STAR s.r.o.

Pre podrobnejšie informácie ohľadne výberu nazrite do priložených dokumentov.

Protokol zo zasadnutia výberovej komisie

Menovací dekrét za člena výberovej komisie

Cenové ponuky