Predstavenstvo Bytového družstva so sídlom v Trnave z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu žiada vlastníkov (užívateľov) bytov a nebytových priestorov a ostatných klientov, aby obmedzili svoje návštevy na Bytovom družstve so sídlom v Trnave. Zamestnancov Bytového družstva prosím kontaktujte telefonicky (033 321 22 11) alebo e-mailom (podatelna@bd-trnava.sk)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.