Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu s možnosťou ohrozenia zdravia Corona vírusom pristupuje Byrové družstvo so sídlom v Trnave k preventívnym opatreniam:

Od 1.6.2020 až do odvolania budú úradné hodiny Bytového družstva /stránky, údržba, pokladňa / nasledovné:

Pondelok: 8:00 -12:00

Streda:      8:00 – 12:00 a 13:00 – 14:30

Piatok:      8:00 – 12:00

Prosíme všetkých našich klientov, aby nás v prípade potreby kontaktovali telefonicky ( 033 / 321 22 11 )

pondelok – štvrtok: 8:00 – 15:00

piatok:                      8:00 – 14:00

alebo e-mailom ( podatelna@bd-trnava.sk ).

Ďakujeme za pochopenie

Vedenie BD Trnava