Vážení zástupcovia vlastníkov a vlastníci bytov.

Od 1.1.2021 do 15.1.2021 budú vykonávané odpočty vodomerov na teplú a studenú vodu (dátum a čas odpisu bude vyvesený na vchode bytového domu 15 dní pred začiatkom odpisu). V prípade ak v danom termíne nesprístupnite byt, žiadame Vás o nahlásenie stavov e-mailom na odpisvodomerov@bd-trnava.sk alebo vyplniť lístok ODPIS VODOMEROV a poslať poštou na BD alebo hodiť do poštovej schránky, ktorá je prístupná na budove Bytového družstva pri vchode.

V bytových domoch, ktoré majú vodomery s diaľkovým odpočtom sa odpisovanie bude vykonávať diaľkovo, čiže prítomnosť vlastníkov bytov nie je nutná.

Odpočty vodomerov sa však budú konať v situácii, ktorú ešte nikto z nás nezažil. Ide o Koronavírus v súvislosti s ktorým vyhlásil Úrad verejného zdravotníctva SR, vláda a krízový štáb núdzový stav. Túto zložitú situáciu najviac prežívajú naši vlastníci bytov v dôchodkovom veku a patria do najviac ohrozenej skupiny obyvateľstva. Touto cestou Vás oslovujeme a prosíme o pomoc pre našich seniorov pri odpočtoch vodomerov. V prípade ak dôchodca nesprístupni byt pri odpisovaní vodomerov, je v záujme nás všetkých im pomôcť. Predpokladáme, že zástupcovi vlastníkov, alebo susedom dôchodcovia skôr sprístupnia byt za účelom odpočtov ako cudziemu odpočtárovi. Nie každý dôchodca je schopný správne vyplniť odpočtový lístok a preto sa v ich mene spoliehame na Vás, spolubývajúcich v bytovom dome.

Pomôžte starším spolubývajúcim s odpočtami a s doručením odpočtov na Bytové družstvo.

Všetkým Vám za našich dôchodcov ďakujeme.