Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov,

v záujme Vášho zdravia a zdravia zamestnancov bytového družstva si Vás dovoľujeme upozorniť, že počas núdzového stavu  ktorý bol v  Slovenskej republike vyhlásený vládou SR, je v platnosti aj  zákaz vychádzania všetkým občanom. Zákaz má určité výnimky, ale návšteva správcovskej spoločnosti medzi výnimkami nie je uvedená. Z uvedeného dôvodu Vám oznamujeme, že budova Bytového družstva bude až do odvolania zákazu vychádzania zatvorená a to  vrátane pokladne družstva. Žiadame všetkých vlastníkov, aby kontakt  s Bytovým družstvom  obmedzili výlučne na písomný , poprípade  na e-mailovú komunikáciu. Nevyhnutné úhrady, platby za služby a príspevky do fondu prevádzky, údržby a opráv   žiadame vlastníkov vykonať poštovou poukážkou, alebo prevodom z bankového účtu.

Za pochopenie Vám ďakujeme.