Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov,

radi by sme Vás upozornili na pripravovanú kontrolu Štátneho požiarneho dozoru a zároveň opakovane vyzvali na odstránenie nedostatkov.

V prípade zistenia nedostatkov nám hrozia sankcie

Viac nájdete v priložených dokumentoch:

List vlastníkom

Sankcie