Vážení vlastníci/nájomcovia bytov a nebytových priestorov,

radi by sme Vás touto cestou informovali o postupe vypracovania nových zálohových predpisov na kalendárny rok 2023. Aj napriek nejasnostiam týkajúcich sa určenia konečných cien energií, sme sa snažili v maximálnej možnej miere upraviť zálohové predpisy s účinnosťou od 1.4.2023 tak, aby čo možno najreálnejšie kopírovali odhadovaný vývoj cien energií na trhu … Čítať viac

Sprievodný list k zálohovým predpisom 2023