Preplácanie bločkov za rok 2021 v hotovosti z pokladne bude možné do 14.1.2022.