Dňa 6.11.2023 bol vybraný dodávateľ meračov spotreby studenej a teplej vody s diaľkovým odpočtom a príslušenstvom.

Výberová komisia sa po kontrole predložených cenových ponúk rozhodla, s ohľadom na výberové kritériá, prijať návrh a cenovú ponuku spoločnosti ISTA s.r.o.

Podrobnejšie informácie ohľadne výberových kritérií, výberovej komisie a výslednej ceny nájdete v priložených dokumentoch.

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky

Vyhodnotenie obstarávania meračov spotreby

Protokol zo zasadnutia výberovej komisie