Bytové družstvo so sídlom v Trnave s platnosťou od 06.11.2020 upravuje stránkové hodiny pre verejnosť. Vybavovanie stránok bude prebiehať od 06.11.2020 výlučne formou e-mailovej komunikácie alebo telefonicky, bez možnosti osobného kontaktuČítať ďalej

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov, v záujme Vášho zdravia a zdravia zamestnancov bytového družstva si Vás dovoľujeme upozorniť, že počas núdzového stavu  ktorý bol v  Slovenskej republike vyhlásený vládou SR, je v platnostiČítať ďalej

Vážení vlastníci bytov a nebytových priestorov. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu s možnosťou ohrozenia zdravia Corona vírusom pristupuje Byrové družstvo so sídlom v Trnave k preventívnym opatreniam: Od 1.6.2020 ažČítať ďalej

Predstavenstvo Bytového družstva so sídlom v Trnave z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu žiada vlastníkov (užívateľov) bytov a nebytových priestorov a ostatných klientov, aby obmedzili svoje návštevy na Bytovom družstve soČítať ďalej

Vážení vlastníci bytov, nebytových priestorov a nájomcovia, v súvislosti s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19, bude doručenie vyúčtovania za rok 2019 realizované nasledovne: Obálky budú pracovníkmi, poverenými Bytovým družstvom soČítať ďalej

Od 9.1.2015 sme zriadili kanceláriu prvého kontaktu, ktorá je umiestnená na prízemí budovy Bytového družstva v Trnave, miestnosť č. 5. (vedľa údržby) Kancelária prvého kontaktu zastrešuje: Podateľňu všetky písomne podaniaČítať ďalej